Iglesia Ni Cristo Day 2011: INC Celebrates 97th Founding Anniversary

Iglesia Ni Cristo Day 2011

Iglesia Ni Cristo Day 2011

Iglesia ni Cristo (INC), the largest independent religious organization in Asia, celebrates its 97th Founding Anniversary on July 27, 2011. The Iglesia ni Cristo Day or INC Day was declared a special national working holiday by virtue of Republic Act 9645 which then president Gloria Macapagal Arroyo approved on June 12, 2009. Ang Iglesia ni Cristo (Iglesya ni Kristo, daglat:INC o, sa Ingles ay Church of Christ) ay isang independyenteng relihiyosong organisasyon na nagmula pa sa kapuluang Pilipinas.[10] Ito ay narehistro sa Pilipinas noong Hulyo 27, 1914. Nananampalataya ang organisasyong ito na sila ay ang tunay na iglesia na tinatag ni Hesus noong unang siglo na natalikod sa tunay na aral; at muling bumangon sa Pilipinas sa bisa ng hula ng Biblia. Hindi sila naniniwala sa dogma[11] ng Simbahang Katolika hinggil sa Santisima Trinidad,[12] maging ang paniniwala ng pagkadiyos ni Hesus at ng Espiritu Santo. Kilala ang mga arkitektura ng Iglesia ni Cristo dahil sa kanilang matataas na patusok (modern gothic) na pigura sa mga kapilya at gusali nito. INC was formally established on July 27, 1914. Its expansion continued under Minister Felix Ysagun Manalo. As a church, the INC has spanned six continents, establishing over 5,000 Missions in 100 countries, making it truly a global church.
loading...
loading...